top of page
20210919_174408.jpg

Jeugdvoorzitter
Nico Hendrickx

kvkrobur.com@gmail.com
0474 / 34 12 31

freddy.jpg

Jeugdsecretaris 

Jeugdcoördinator U6 tem U10:

Freddy Permentier

danny.jpg

Jeugdcoördinator U6 tem U12 :
Danny Colman

peter.jpg

Administratief Jeugdcoödinator

Peter Gobel

steven.jpg

Jeugdcoördinator U13 tem U21
Steven De Blanger

Algemene Missie

De vereniging Kvk ROBUR, aangesloten bij de KBVB, heeft als doel voetbalspelers op te leiden, en dit in de breedste zin van het woord, zodat zij zich als individuen kunnen ontwikkelen in een kindvriendelijke omgeving en op een pedagogisch verantwoorde manier, om zo de kans te krijgen om te kunnen doorstromen naar de A-kern, het vlaggensschip van onze club.

Naast deze ambitieuze doelstelling heeft de vereniging ook een sociaal-maatschappelijke functie op zich genomen, die erin bestaat een actieve recreatie te bezorgen aan de aangesloten leden.

De jeugdopleiding, die een hoeksteen is van onze vereniging, zal dan ook alle spelers volgens hun talenten en mogelijkheden begeleiden en vormen, zodat zij het maximum uit hun voetbaltalenten kunnen halen, plezier beleven aan de beoefening van de voetbalsport en zich ook als mens positief ontwikkelen.

Tot de concrete activiteiten betreffende die opleiding behoort het organiseren van oefeningen, stages, trainingen, wedstrijden (zowel in competitieverband op provinciaal en/of gewestelijk niveau als vriendschappelijk) en tornooien.


Visie

Om onze missie te kunnen vervullen steunen wij op 4 essentiële pijlers : opleiding, kindvriendelijkheid, fun en fair-play.

Opleiding

Door het aanbieden van een kwalitatieve hoogstaande voetbalopleiding die aangepast is aan de kwaliteiten van de aangesloten leden wensen we de voetbaltalenten van elk individu te bevorderen.

Binnen de aangeboden opleiding kunnen kinderen reeds vanaf 5 jaar op een speelse wijze kennis maken met de basisregels en basistechnieken van het hedendaags voetbal. Tijdens de opleiding wordt er steeds in functie van de toekomst gewerkt door ervaren jeugdtrainers. Te allen tijde zal de jeugdopleiding accenten leggen, rekening houdend met de psychomotorische ontwikkeling van het kind tot volwassene, tot het creëren van technisch verfijnde en tactisch geschoolde spelers die bovendien fysisch gevormd en mentaal gehard zijn.

De sportieve peilers waarop we onze visie willen uitbouwen zijn :

•  Stimuleren van de creativiteit van jonge voetballers
•  Vormen van (voetbal)intelligente spelers
•  Vormen van voetballers met persoonlijkheid
•  Focus op techniek
•  Aanvallend voetbal wanneer het kan, verdedigens als het moet
•  Opbouw vanuit de verdediging

Tijdens de voetbalopleiding is het resultaat ondergeschikt aan de individuele ontplooiing en primeert het individu op het groepsbelang. Zo wordt er weinig aandacht geschonken aan de naakte resultaten (winnen, verliezen, klassement) maar wel aan de vorderingen die spelers individueel en collectief maken. Zo worden de betere spelers, of spelers die een morfologische voorsprong vertonen, naar een hogere categorie overgeheveld als dit voor hun individuele ontwikkeling doeltreffender is. Met het oog hierop worden alle spelers minimaal eenmaal per jaar geëvalueerd. Tegelijkertijd verwachten we dat alle jeugdspelers de duidelijke afspraken en regels aangaande gedrag, uniformiteit in groep, ernst, inzet, profilering ten overstaan van andere ploegen, personen en toeschouwers ten allen tijde respecteren.

Kindvriendelijkheid

De ontwikkeling van de spelers op maatschappelijk vlak is een belangrijk aspect van onze jeugdopleiding. Binnen de club wordt dan ook veel aandacht besteed aan een pedagogisch verantwoorde benadering van de speler. De opleiding dient steeds afgestemd te zijn op de individuele leefwereld van de leden en dient een bijdrage te leveren aan hun opvoeding. Op dit vlak vormt de opleiding een verlengstuk, een toegevoegde waarde van hetgeen de spelers meekrijgen van de ouders en van de school. We onderschrijven dan ook dat een degelijke studieopleiding bijdraagt tot de algemene ontwikkeling van de speler en ook de ontwikkeling van het karakter. Bijgevolg wordt er binnen het trainingsprogramma uitdrukkelijk rekening gehouden met de schoolopleiding (bv tijdens de examenperiodes). Een diploma is een vereiste om te slagen in het leven en dus primeren studies op de voetbalopleiding.

Fun

Het is van het grootste belang voor de club dat de spelers zich thuis voelen binnen de club en met plezier afzakken naar de club, dit zowel voor de trainingen, wedstrijden, de wedstrijden van het eerste elftal, alsook de andere activiteiten. Om onze leden een optimale kans te geven om zich te ontwikkelen, dienen we hen vanaf het begin van de opleiding een niveau aan te bieden dat voldoende kwaliteit waarborgt om de spelvreugde en honger te bewaren en zelfs te stimuleren. Het is echter minstens even belangrijk dat ook de ouders en familie zich thuis voelen in de club. Ouders dienen zich sowieso betrokken te voelen en dienen ook een vertrouwensgevoel te hebben in de richting van de club. Het is dan ook de berachting van de club om van de totaliteit één grote familie te maken.

 

Fair-Play

Het besef, en effectief toepassen, van waarden en normen is enorm belangrijk voor de jeugdspelers zelf in hun groei naar volwassenheid, alsook voor de club die streeft naar een positief imago, wat enorm beïnvloed wordt door de manier waarop spelers, zowel individueel als in groep, zich gedragen naar de buitenwereld toe.

Dit wordt vertaald in een aantal fair-play-regels :
•  Respect voor de speler, opdat hij zich op een gezonde manier kan ontwikkelen tot een volwassen voetballer.
•  Respect voor de tegenstander, zodat de maatschappelijke waarden door onze spelers van jongs af worden aangeleerd.
•  Wederzijds respect tussen trainers en begeleiders, want de ingesteldheid van de mensen met een voorbeeldfunctie beïnvloedt ook de ingesteldheid van de kinderen
•  Respect voor de andere clubs, die weliswaar kunnen verschillen van cultuur en doelstellingen.
•  Respect van en voor de ouders en sympathisanten. Een positieve houding van de entourage kan een positieve invloed hebben op de ontwikkeling van het kind.

Grote uitdaging voor onze club is om, op basis van onze missie en visie :
•  Een aantrekkingspool te zijn voor jeugdige talenten uit onze gemeente en omstreken
•  Deze talenten te laten opgaan in en doorstromen binnen de club
•  Elke 2 seizoenen 1 van deze talenten te laten doorstromen naar de A-kern


Extern beleid

KvkROBUR streeft naar een zo goed mogelijke verstandhouding met de andere clubs uit de regio door middel van een correcte afhandeling van eventuele transfers en het regelmatig spelen van tornooien en vriendschappelijke wedstrijden. De samenwerking met de gemeentelijke overheid ligt vooral op het vlak van de accommodatie en de velden waarvan de gemeente eigenaar is. Bij allerlei sociaal maatschappelijke acties waaraan KFC ROBUR haar medewerking verleent wordt nadrukkelijk de medewerking gevraagd van de jeugdopleiding (Bestuur, trainers, afgevaardigden en spelers)

bottom of page